Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Numer zamówienia: ZP-RL.272.10.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat). Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem portalu pod adresem: zamowienia.sidaspzp.pl

TED/UZP: 607360-N-2020

Załączniki: