Wersja obowiązująca z dnia

Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petofi oraz przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostęp do elektronicznej platformy zamówień publicznych 

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia