Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990.),  ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 6 miasta Ostróda, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/10 o pow. 0,0200 ha więcej »