Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu