Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie regulaminów udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie/ powiatowych jednostkach organizacyjnych

Załączniki

Treść aktu