Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu