Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu.


Na podstawie art. 80b ust. 1 pkt 5, art. 80ba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137) w ewidencji pojazdów gromadzi się odpowiednie dane, w tym o zbyciu pojazdu tj. dane zgłoszenia zbycia, datę zbycia pojazdu oraz dane nabywcy pojazdu

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy
  • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument
  • datę i miejsce urodzenia
  • numer identyfikacyjny REGON w przypadku gdy nabywcą jest osoba prawna
  • adres zamieszkania (siedziby).

Proszę pamiętać aby przy zawieraniu / spisywaniu dokumentów sprzedaży  pojazdu umieścić w/w dane, które będą niezbędne przy zgłoszeniu zbycia pojazdu.


Wymagane dokumenty:

  1. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający zbycie pojazdu,
  2. zawiadomienie o zbyciu pojazdu  + wzór pełnomocnictwa ( osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika)


Termin załatwienia sprawy:

  • w tym samym dniu


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 ( w Urzędzie Miasta, I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.

Tel. 89 642 98 70
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Postawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.