Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2020 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym
w Ostródzie w 2020 roku

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Starostę Ostródzkiego

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

  27.03.2020

Koalicja Polska Wolna od 5G

31.03.2020 r.  - petycję przekazano zgodnie z właściwością do Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu ostródzkiego

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

uzupełnienie petycji (kliknij aby pobrać, plik PDF

23.03.2020

Sołtys Lewałdu Wielkiego Marek Kliniewski

25.03.2020 r. - petycję przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie

9.04.2020 r. - zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy o petycjach, wezwano do uzupełnienia treści petycji

29.04.2020 - uzupełniono treść petycji

25.05.2020 r. - petycję rozpatrzono negatywnie (Uchwała Nr 56/174/2020)

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (kliknij aby pobrać, plik DOCX)

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Radę Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja (kliknij aby pobrać, plik PDF)

23.03.2020

Sołtys Lewałdu Wielkiego Marek Kliniewski

31.03.2020 r. - petycję przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

6.05.2020 - petycję przekazano wg właściwości
(XIV/140/2020)

 

2

 

 

 

 

 

3