Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji

Załączniki

Treść aktu