Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2020 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym
w Ostródzie w 2020 roku

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Starostę Ostródzkiego

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja

  27.03.2020

Koalicja Polska Wolna od 5G

31.03.2020 r.  - petycję przekazano zgodnie z właściwością do Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu ostródzkiego

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja

uzupełnienie petycji

23.03.2020

Sołtys Lewałdu Wielkiego Marek Kliniewski

25.03.2020 r. - petycję przekazano do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie

9.04.2020 r. - zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy o petycjach, wezwano do uzupełnienia treści petycji

29.04.2020 - uzupełniono treść petycji

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz petycji rozpatrzonych przez Radę Powiatu

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

petycja

23.03.2020

Sołtys Lewałdu Wielkiego Marek Kliniewski

31.03.2020 r. - petycję przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

6.05.2020 - petycję przekazano wg właściwości
(XIV/140/2020)

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.