Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 2 właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Wymagane dokumenty:
W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wynikającego:

 1. ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 1. z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód własności podwozia lub ramy,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • dowód rejestracyjny pojazdu

 

 1. z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu do zawiadomienia

dołącza się:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami ,
 • dokument potwierdzający, ze dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą (Kod PKD 45.20 Z)w tym zakresie techniczne pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana

 

 1. w przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym do zawiadomienia

dołącza się:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana

 

 1. w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodujące zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, stosuje się zasady jak w przypadku rejestracji pojazdu.


Opłaty:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 • pozwolenie czasowe 18,50 zł,
 • opłata ewidencyjna 1,00 zł.

Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
  PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
  PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.Termin załatwienia sprawy:

 • w tym samym dniu pozwolenie czasowe, jeżeli jest wymagane


Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter)  dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642 98 82
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137  ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz.U. z 2014r. poz. 1727)            
 4. Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. ze zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. poz. 305 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015r. poz. 776)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego            i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006r., nr 59, poz. 421).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U z 2013r, poz. 392 ze zm.)

Załączniki