Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Starosta wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego:

 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
 • w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego


Wymagane dokumenty:

 1. w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu:
 • Wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
 • przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • przedstawienie wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu,
 • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 1. w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność:
 • wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
 • oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • przedstawienie wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.

Wyciągu z rejestru badań technicznych nie trzeba przedstawiać w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.

Opłaty:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
 • dowód rejestracyjny 54,00 zł,
 • pozwolenie czasowe 18,50 zł,
 • opłata ewidencyjna 1,00 zł


Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
  PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
  PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.

 


Termin załatwienia sprawy:

 • w tym samym dniu wydanie pozwolenia czasowego


Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82 
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39​​​​​​​

Postawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.)

Załączniki