Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Starosta wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego:
1) w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego
2) w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty:

1)w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu:
a) Wniosek (osobiście lub pełnomocnik)

b) przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
c) przedstawienie wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu,
d) złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
2) w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność:

a)wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
b) oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
c) przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
d) przedstawienie wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.
Wyciągu z rejestru badań technicznych nie trzeba przedstawiać w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.

Opłaty:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 ze zm.)
- dowód rejestracyjny 54,00 zł,
- pozwolenie czasowe 18,50 zł,
- opłata ewidencyjna 1,00 zł


Opłat można dokonać:

  • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
    lub na konto urzędu:
    - PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
    - PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
  • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.

 


Termin załatwienia sprawy:
- w tym samym dniu wydanie pozwolenia czasowego

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82 
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 757 42 44

Postawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 ze zm.)

Załączniki