Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne