Wersja nieobowiązująca z dnia

Wskaźnik zwiększający

 

Wskaźnik zwiększający

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,360

 

 

Wskaźnik zwiększający - korekta

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

 

Wskaźnik zwiększający - korekta

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,260

  

Wskaźnik zwiększający – aktualizacja kwiecień 2018 r.

 

Wskaźnik zwiększający – aktualizacja kwiecień 2018 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,358

 

Wskaźnik zwiększający – 2019 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2019 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2019 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1,228

 

Wskaźnik zwiększający – 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 t.j.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2020 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2020 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1, 440

 

Wskaźnik zwiększający – 2021 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2021 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2021 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1, 176

 

Wskaźnik zwiększający – 2022 r.
 
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2022 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 321

 

Wskaźnik zwiększający – korekta 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2022 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 318

 

Wskaźnik zwiększający – 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2023 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 323

 

Wskaźnik zwiększający – 2023 r. korekta

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2023 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 249

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.