Wersja nieobowiązująca z dnia

Wskaźnik zwiększający

 

Wskaźnik zwiększający

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,360

 

 

Wskaźnik zwiększający - korekta

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

 

Wskaźnik zwiększający - korekta

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,260

  

Wskaźnik zwiększający – aktualizacja kwiecień 2018 r.

 

Wskaźnik zwiększający – aktualizacja kwiecień 2018 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

1,358

 

Wskaźnik zwiększający – 2019 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2019 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2019 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

  1.  

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1,228

 

Wskaźnik zwiększający – 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 t.j.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2020 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2020 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1, 440

 

Wskaźnik zwiększający – 2021 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2021 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

 

Wskaźnik zwiększający – 2021 r.

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży

1, 176

 

Wskaźnik zwiększający – 2022 r.
 
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2022 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 321

 

Wskaźnik zwiększający – korekta 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2022 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 318

 

Wskaźnik zwiększający – 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) Powiat Ostródzki ogłasza wskaźnik zwiększający na 2023 dla szkoły danego typu nie będącej szkołą specjalną:

Lp.

Typ szkoły

Wskaźnik zwiększający

1.

Liceum Ogólnokształcące

1, 323

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.