Zadania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Informacja zadania wydziałów
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zadania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Funkcję Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego sprawuje: Artur Wilczek

Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego należy w szczególności:


1) przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie.
2) przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
   a) opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych
   b) przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
   c) uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
   d) zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
   e) zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
   f) opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
   g) bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
   h) przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
   i) uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
   j) prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
   k) prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
3) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
4) zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
5) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
6) ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) uzgodnienia w Zespołach Projektowych realizowanych projektów,
8) współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego w zakresie opracowywania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych.”