Wpis szkoły lub palcówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wersja z dnia

Wpis szkoły lub palcówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Ostródzkiego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji, zawierający:
  • dane osoby (prawnej lub fizycznej) zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę (imię i nazwisko lub nazwa oraz miejsca zamieszkania lub siedziba),
  • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  • określenie nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić,
  • datę rozpoczęcia działalności;
 2. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. Statut szkoły lub placówki;
 5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej dniem rozpoczęcia działalności ;
 7. Pozytywna opinia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;
 8. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, w którym prowadzona będzie szkoła/ placówka – np. umowa najmu lub dzierżawy;
 9. Dane niezbędne do wpisania szkoły/ placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (według określonego wzoru).


Opłaty:
brak.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 133 (parter)

Termin załatwienia sprawy: 
do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-98-30; pok. Nr 304.

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Informacje dodatkowe:

 1. Po dokonaniu wpisu szkoły/ placówki do ewidencji wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie.
 2. Starosta Ostródzki wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji jeżeli:
  • wniosek o dokonanie wpisu nie będzie zawierał wymaganych danych, które mimo wezwania nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie,
  • statut szkoły lub placówki będzie sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostanie zmieniony.


Podstawa prawna:
art. 82 ust. 1, 2, 2a, 3, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Załączniki