Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty