Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki | wersja archiwalna

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą akrylową z zastosowaniem mikrokul oraz miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w roku 2020

Numer zamówienia: ZP.2610.5.2020.MT

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda w pokoju nr 7

TED/UZP: 518929-N-2020

Załączniki: