Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2020 - 2023

Numer zamówienia: 502632-N-2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat)

TED/UZP: 502632-N-2020

Załączniki: