Wersja obowiązująca z dnia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostródzkiego w latach 2020 - 2023

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia