Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Remont dróg i ulic powiatowych

Numer zamówienia: ZP.2610.12.2020.MT

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

TED/UZP: 538885-N-2020

Załączniki: