Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
10110-03-2023w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w OstródzieAkty prawneSzymon Zambrzycki
10207-03-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
10307-03-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
10407-03-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Licealnych w Morągu na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
10507-03-2023w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego w roku 2023Akty prawneMateusz Kastrau
10607-03-2023w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego w roku 2023Akty prawneMateusz Kastrau
10721-02-2023w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów Starostwa Powiatowego oraz przyległego otoczeniaAkty prawneMateusz Kastrau
10821-02-2023zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu świadczenia usługi pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych oraz stowarzyszenieAkty prawneMateusz Kastrau
10921-02-2023w sprawie ustalenia liczby etatów w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie Akty prawneMateusz Kastrau
11021-02-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
11121-02-2023w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” projektu pn. ”Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWM.04.03.01.-28-0004/20Akty prawneMateusz Kastrau
11221-02-2023w sprawie powołania Biura Projektu pn. ”Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie”Akty prawneMateusz Kastrau
11321-02-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
11427-04-2023w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”Akty prawneMateusz Kastrau
11508-02-2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim dotyczącego przejęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 rokuAkty prawneMateusz Kastrau
11627-04-2023w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert nr 4,5 na realizację zadań publicznych w 2023 rokuAkty prawneMateusz Kastrau
11715-05-2023w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023Akty prawneMateusz Kastrau
11808-02-2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – MazurskiegoAkty prawneMateusz Kastrau
11915-05-2023w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatuAkty prawneMateusz Kastrau
12008-02-2023w sprawie zatwierdzenia programu działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie na 2023 rokAkty prawneMateusz Kastrau
Wyświetlone 101-120 z 10,405 rekordów.