Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
41Akty prawnew sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ).Mateusz Kastrau2021-02-05 13:17:09
42Akty prawnew sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej, Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w OstródzieMateusz Kastrau2021-02-05 13:17:07
43Akty prawnew sprawie zasad administracji i prowadzenia strony internetowej oraz portali społecznościowych zarządzanych przez Powiat OstródzkiMateusz Kastrau2021-03-02 10:32:25
44Akty prawnew sprawie zatwierdzenia programu działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie na rok 2021.Mateusz Kastrau2021-02-05 13:17:01
45Akty prawnew sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rokMateusz Kastrau2021-02-03 13:03:47
46Akty prawnew sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2021Mateusz Kastrau2021-02-02 12:42:29
47Akty prawnew sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotychMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:14
48Akty prawnew sprawie zorganizowania przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność PowiatuMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:12
49Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planów pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2021 rokMateusz Kastrau2021-02-02 08:03:07
50Akty prawnew sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatuMateusz Kastrau2021-01-18 14:03:41
Strona 5 z 757