Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
111Akty prawnew sprawie opracowania Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2023Mateusz Kastrau2021-01-18 14:03:36
112Akty prawnew sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rokMateusz Kastrau2021-01-18 14:03:33
113Akty prawnew sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”Mateusz Kastrau2021-01-12 06:58:43
114Akty prawnew sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r.Mateusz Kastrau2021-01-12 06:57:59
115Akty prawnew sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”Mateusz Kastrau2021-01-12 06:54:14
116Akty prawnew sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”Mateusz Kastrau2021-01-12 06:51:13
117Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2021 rokMateusz Kastrau2021-01-07 07:08:14
118Akty prawnew sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rokMateusz Kastrau2021-01-07 07:08:12
119Akty prawnezmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19Mateusz Kastrau2021-01-07 07:08:04
120Akty prawnew sprawie dzierżawy nieruchomości mienia powiatuMateusz Kastrau2020-12-22 13:15:51
Strona 12 z 776