Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
18130-01-2020w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkanioweAkty prawneDominik Laskowski
18230-01-2020w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznegoAkty prawneDominik Laskowski
18330-01-2020w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg położonych na terenie gminy miejskiej OstródaAkty prawneDominik Laskowski
18430-01-2020w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rokAkty prawneDominik Laskowski
18530-01-2020w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznegoAkty prawneDominik Laskowski
18630-01-2020w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnejAkty prawneDominik Laskowski
18730-01-2020w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenia jej z użytkowania Akty prawneDominik Laskowski
18830-01-2020w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy miejskiej OstródaAkty prawneDominik Laskowski
18930-01-2020w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy Grunwald Akty prawneDominik Laskowski
19030-01-2020w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej na terenie gminy miejskiej Ostróda oraz gminy wiejskiej OstródaAkty prawneDominik Laskowski
19130-01-2020w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rokAkty prawneDominik Laskowski
19230-01-2020w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu OstródzkiegoAkty prawneDominik Laskowski
19329-01-2020w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w MorąguAkty prawneDominik Laskowski
19428-01-2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031Akty prawneDominik Laskowski
19530-01-2020w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostródzkim na lata 2018-2020Akty prawneDominik Laskowski
19630-01-2020w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaAkty prawneDominik Laskowski
19730-01-2020w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „Niepowtarzalni – ujawniamy umiejętności”Akty prawneDominik Laskowski
19830-01-2020w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”Akty prawneDominik Laskowski
19930-01-2020w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rokAkty prawneDominik Laskowski
20028-01-2020zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuAkty prawneDominik Laskowski
Wyświetlone 181-200 z 10,405 rekordów.