Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy" na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowę istniejących koryt rowów melioracyjnych, kształtowanie oraz regulację rzeki Morlińska Struga, wykonanie przepustów w ciągu rowów melioracyjnych oraz cieku, likwidację istniejących rowów melioracyjnych oraz przepustów w ich ciągu, wykonanie przejść kablem energetycznym pod rzeką Morlińska Struga II, wykonanie przebudowy drenażu melioracyjnego, wykonanie wylotów drenażu melioracyjnego oraz likwidacja drenażu melioracyjnego więcej »