Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2021.

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl, na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Termin składania ofert na realizację  zadań upływa 15.02.2021 r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

Załączniki: