Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji przedsiębiorców ubiegających się o licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówka w Powiecie Ostródzkim.

Załączniki

Treść aktu