Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia założeń do opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek publicznych na rok szkolny 2024/2025

Załączniki

Treść aktu