Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Informacji w Starostwie Powiatowym w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu