Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 4,5 na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Załączniki

Treść aktu