Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Biura Projektu pn. projektu pn.”Cyfrowy Powiat”

Załączniki

Treść aktu