Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego fabrycznie nowego (rok produkcji 2007) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu