Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu na 2023 rok

Załączniki

Treść aktu