Wersja nieobowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Załączniki

Treść aktu

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.