Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Załączniki

Treść aktu