Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035

Załączniki

Treść aktu