Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035

Załączniki

Treść aktu