Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu.

Załączniki

Treść aktu