Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Załączniki

Treść aktu