Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na M SOSW Szymanowo - remont pomieszczeń I piętra"

Załączniki

Treść aktu