Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Biura Projektu „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II”

Załączniki

Treść aktu