Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10124-02-200907/2009w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoZarządzenia StarostyUnieważniony
10205-03-201007/2010w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
10301-02-201107/2011w sprawie ustalenia zadań i obowiązków WicestarościeZarządzenia StarostyUnieważniony
10413-02-201207/2012w sprawie powołania Biura Projektu „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenia StarostyObowiązujący
10507-02-201307/2013w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoZarządzenia StarostyUnieważniony
10622-01-201407/2014zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
10718-02-201507/2015w sprawie powołania komisji do wyceny nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatuZarządzenia StarostyObowiązujący
10826-01-201607/2016w sprawie zatwierdzenia „Programu Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie na rok 2016”Zarządzenia StarostyObowiązujący
10926-01-201707/2017w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznejZarządzenia StarostyObowiązujący
11011-01-201807/2018w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” w projekcie.: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, na podstawie umowy nr RPWM.09.03.01-28-0005/17Zarządzenia StarostyObowiązujący
11117-01-201907/2019w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Powiat Ostródzki na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)Zarządzenia StarostyUnieważniony
11212-03-200408/2004w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu aktZarządzenia StarostyObowiązujący
11307-03-200508/2005w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowegoZarządzenia StarostyObowiązujący
11410-04-200608/2006w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego" Zarządzenia StarostyObowiązujący
11508-02-200708/2007w sprawie ustalenia składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
11618-02-200808/2008w sprawie powołania Komisji w związku z zamiarem likwidacji Bursy Szkolnej w OstródzieZarządzenia StarostyObowiązujący
11703-03-200908/2009w sprawie podziału komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Ostródzie na stanowiska pracy Zarządzenia StarostyUnieważniony
11809-03-201008/2010w sprawie ustanowienia konkursu „Darczyńca Roku 2009 w Powiecie Ostródzkim”, ustalenia jego regulaminu i powołania komisji konkursowejZarządzenia StarostyObowiązujący
11928-02-201108/2011w sprawie powołania Biura Projektu „Wszechstronne wykształcenie - lepsza przyszłość" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenia StarostyObowiązujący
12015-02-201208/2012w sprawie powołania Biura Projektu „Kapitał na przyszłość ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZarządzenia StarostyObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 5,519 rekordów.