Wersja nieobowiązująca z dnia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami).

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój nr 133.

Opłaty:
120 zł.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424. tel. (0-89) 642-98-76.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013.1232 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010.130.880).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.