Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wydanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie z zakresu ochrony i połowu ryb lub stara karta wędkarska wydana po 1998 r.,
  • jedno aktualne zdjęcie.

Opłaty:
Opłata w wysokości 10 zł. 
Opłatę należy uiścić konto Starostwa Powiatowego w Ostródzie (rachunek bankowy Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884) lub w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 albo w Oddziale Zamiejscowym w Morągu.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pok. nr 133 lub w Oddziale Zamiejscowym w Morągu. Po odbiór karty należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, pokój nr 424, tel.(0-89) 642-98-75 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-75.

Osoba kontaktowa:
Ewelina Fabisiak

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2022.883 t.j.), § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2018.2003 t.j.).
 

Załączniki