Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wydanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie z zakresu ochrony i połowu ryb lub stara karta wędkarska
  • jedno zdjęcie.


Opłaty:
Opłata w wys. 10 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie albo w Oddziale Zamiejscowym w Morągu lub na konto tego urzędu Bank PKO BP S.A 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pok. nr 424 lub w Oddziale Zamiejscowym w Morągu, natomiast po odbiór karty należy zgłosić się w pokoju nr 424, tel.(0-89) 642-98-69 w godzinach pracy urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków - do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-69.

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 99.66.750 j. t. ze zm.), § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 01.138.1559 ze zmianami).

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.