Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd, Kierowca)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Pojazd, Kierowca)

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  • Rejestracja pojazdu, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
  • Wydanie prawa jazdy.

 

Wniosek można złożyć po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

 

  1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Podstawy prawne:

 

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów  (Dz.U. z 2016r., poz. 1038),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r., poz. 231).
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262 ze zm.).