Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

Opłaty:
Opłata w wysokości 26 zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Ostróda przy ul. Mickiewicza 24 lub na konto tego urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424, tel. (0-89) 642-98-25

Podstawa prawna:
art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm./  w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę

 

Załączniki