Usuwanie pojazdów

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu
Wersja z dnia

Usuwanie pojazdów

Usuwanie pojazdów

 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Zgodnie z art. 130aust. 1 i 2 w/w ustawy  pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 1. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 • policjant,
 • strażnik gminny (miejski),
 • osoba dowodząca akcją ratowniczą.

 

 

GDZIE I KIEDY

 

Zgodnie z umową  w okresie 01.01.2017r.do 31.12.2018r. usuwaniem pojazdów i ich przechowywaniem zajmuje się:

firma AUTO TRANS Dominik Czarnowski, 14-100 Ostróda, ul. Gizewiusza 31H, tel. 504 064 145

 

Parking strzeżony - ul. Gizewiusza 31H, 14-100 Ostróda: czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu, tel. 504 064 145.

 

Niezbędne dokumenty do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego:

 1. Zezwolenie wydane przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu,
 2. Dowód uiszczenia opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu,
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela lub osoby upoważnionej.

 

OPŁATY ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI ORAZ JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM

 

Rada Powiatu Ostródzkiego corocznie w drodze uchwały ustala wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym

Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu

 

 

Lp.

 

                    Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu                   

Opłata ( w zł) *

usunięcie pojazdu

parkowanie pojazdu za każdą dobę

1

rower lub motorower

111

19

2

motocykl

219

26

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

476

39

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t

594

51

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t

841

73

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.239

133

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.508

196

  

Koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 

 

Lp.

 

             Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłata (w zł)*

  dojazd

załadunek i wyładunek pojazdu

1

rower lub motorower

        50

30

2

motocykl

        100

50

3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t

        200

80

4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t

        250

100

5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t

        380

200

6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

        550

300

7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

        700

400

 

* opłaty zawierają podatek od towarów i usług (VAT)

 

Opłatę należy uiszczać w dniu odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego.

 

OPŁAT dokonuje się:

 

 1. W kasie (pok. 106-parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:
 • poniedziałek od godz. 8.30 do 15.30
 • od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

 1. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 • nr konta: 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884

   Tytułem : opłata za usunięcie pojazdu, podać markę i nr rejestracyjny pojazdu.

 

Ważne:

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od dnia wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.