Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zgłoszeń budowy z 2020 roku, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie obszar działania: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Miast i Gmina Miłomłyn, Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Łukta

Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1.
Energa- Operatora S.A. ul. Yuwima 6 10-950 Olsztyn Międzylesie Ostróda 235/7, 235/10, 234/11, 235/13 Elektronergetyczna linia kablowa nN    
2. ENERGA-OPERATOR SA Tyrowo Ostróda 290, 273/21 Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV    
3. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Ostróda m. Ostróda 96, 98, 97/8 Sieć gazowa   Organ nie wniósł sprzeciwu
4.

„EI. INVEST”  Sp. z o.o.

Boguszewo  Miłomłyn  188 Sieć gazowa średniego ciśnienia   Organ nie wniósł sprzeciwu
5. „EI. INVEST”  Sp. z o.o. Boguszewo Miłomłyn  146/1, 142/2, 187 Sieć gazowa średniego ciśnienia   Organ nie wniósł sprzeciwu
6.  Energa Operator SA Szyldak Ostróda 41/7 Elektro energetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Energa Operator SA Wynki Łukta 149/3, Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
8. Energa Operator SA Zwierzewo Ostróda 97/24 Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
9. Energa Operator SA Worliny Łukta 68/5, 231/7 Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
10. Energa Operator SA Kotkowo Łukta 107, 92/11 Elektroenergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
11. Energa Operator SA Ostróda m.Ostróda 160/4 Elektroenergetyczna linia kablowa nN  

Organ nie wniósł sprzeciwu

12. Energa Operator SA Ostróda m. Ostróda 354/33 Elektroenergetyczna sieć kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu

 

Zamiejscowy w Morągu obszar działania: Miasto i Gmina Morąg, Miasto i Gmina Miłakowo, Gmina Małdyty,

Lp.
Imię i nazwisko albo nazwa inwestora
Adres projektowanego obiektu
Opis projektowanego obiektu
Data wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
miejscowość
gmina
działka
1
ENERGA-OPERATOR S.A Bogaczewo Morąg 41/2, 72/1, 87/5, 87/4, 90/7 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
2 ENERGA-OPERATOR S.A. Bogaczewo Morąg 74/43, 74/49 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
3 ENERGA-OPERATOR S.A. Pojezierce Miłakowo 299/58 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
4 ENERGA-OPERATOR S.A. Wilamowo Małdyty 53/55

 Elektronergetyczna linia kablowa nN

  Organ nie wniósł sprzeciwu
5 ENERGA-OPERATOR S.A. Morąg Morąg 132/2 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
6 ENERGA-OPERATOR S.A. Kretowiny Morąg 724/57 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
7 ENERGA-OPERATOR S.A. Kruszewnia Morąg 137/34, 137/68, 137/69 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
8 ENERGA-OPERATOR S.A. Miłakowo Miłakowo 589/9 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
9 ENERGA-OPERATOR S.A. Ruś Morąg 80/1, 80/2... Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
10 ENERGA-OPERATOR S.A. Nowy Dwór Morąg 148/8, 148/4 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
11 ENERGA-OPERATOR S.A. Zalesie Małdyty 134 (...) Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu
12 ENERGA-OPERATOR S.A. Koszajny Małdyty 181/32, 184, 185 Elektronergetyczna linia kablowa nN   Organ nie wniósł sprzeciwu